Jdi na obsah Jdi na menu
 


Autosugesce

8. 6. 2011

Autosugesce je ovlivňování svého podvědomí, kdy stálým opakováním určité informace přimějeme podvědomí, aby  tuto  sugesci začalo považovat za skutečnost a následně podle toho reagovalo v souladu s obsahem tvrzení. Nebot' je to naše podvědomí, nikoliv vědomí, kdo řídí naše tělesné funkce, tělesné pochody a ve chvílích uvolnění a spánku i naše myšlenky. 

To znamená, že můžeme třeba našemu podvědomí pravidelně předávat informaci, že "bez cigarety se cítím lépe, zdravější a svobodnější" a pokud v tomto tvrzení vytrváme po dostatečně dlouhou dobu, aby naše podvědomí tuto informaci akceptovalo, lze časem pozorovat, že naše tělo opravdu reaguje dle daného tvrzení a naše chut' na cigaretu slábne a slábne. Tímto způsobem se lze zbavit veškerých zlozvyků jako je kouření, přemíry pití alkoholu, přejídání se, okusování nehtů a podobně, ale  také si ulehčit a urychlit léčení různých nemocí a zranění. Jediné co k tomu potřebujeme, je naučit se správně formulovat tato sugestivní tvrzení. Nejlépe je vytvořit si krátkou a snadno zapamatovatelnou větu, s pozitivním tvrzením, vyjadřující naše přání a náš cíl. Například: tvrzení typu - ,,nebolí mě hlava, nebolí mě hlava,, není příliš vhodné, nebot' naše podvědomí nerozezná mezi pozitivním a negativním tvrzením, nebot' nepřemýšlí pomocí písmen a slov, ale pomocí obrazů. Proto nebude slůvko ,ne, zaregistrováno a naše tvrzení bude chápáno jako "bolí mě hlava, bolí mě hlava" a při těchto slovech bude naším mozkem probíhat představa bolesti hlavy a tím naše trápení ještě posílí. To je důvod, proč spousta lidí při sugesci docílí pravého opaku toho, co si přáli. Je lépe formulovat tvrzení typu - ,,má bolest odchází,, nebo ještě lépe vyhnout se samotnému slovu "bolest" nebot' v sobě nese negativní představu a říci - "od tohoto okamžiku se cítím lépe, lépe a lépe..." nebo "jsem zdravá a svěží a v mém těle i mysli je všechno v pořádku". 

Na závěr vám podám malý příklad toho, jak funguje myšlení skrze obrazy, jak místo slov používá naše mysl obrazotvornost... 
 Zkuste si zavřít oči a pět minut opakovat větu "nevidím velkého růžového slona, nevidím velkého růžového slona, nevidím velkého růžového slona,  nevidím žádného velkého růžového slona ...."
Co se stalo??? Viděli jste snad ,žádného velkého růžového slona,? Lze vidět žádného nebo neexistujícího? Lze vidět něco co není? NELZE !  A přesto se vsadím, že jste v minulé chvíli viděli velkého růžového slona tak živě, jako nikdy předtím. Jak je to tedy možné, že jste ho viděli, když jste říkali že ho NEvidíte, nebo že NEexistuje?? To naše mysl... nepřemýšlí nad tím, zda před slovy vyslovíme ano nebo ne, ale zaměřuje se na obraz věci, o které mluvíme.


 

Autosugesce - Afirmace, neboli pozitivní autosugestivní tvrzení

 

Afirmace pro vás

Na tomto místě bych vám ráda nabídla příklady pár pozitivních tvrzení - neboli afirmací. Jsou vhodné především pro ty, kteří terve s ovlivňováním podvědomí a autosugescí začínají a neví proto, jak si tako afirmace vytvořit. Půjde o stručný přehled z různých životních oblastí, samozřějmě každou afirmaci si můžete upravit dle své potřeby, jen prosím přihlédněte k některým radám, viz. kapitola Autosugesce. Samozřejmě vám, kteří potřebujete tvrzení na nějakou specifickou situaci a nedudete si s ní vědět rady, tak písněte a ráda vám pomohu. Tato tvrzení je vhodné si co nejčastěji opakovat, možno v duchu, ale máme-li možnost tak nahlas - rychleji a hlouběji se zapíší do našeho podvědomí. Použít tyto afirmace můžeme kdykoliv během dne, nejlépe se několikrát denně třeba na pět (i víc) minut zaměřit na stálé opakování, zejména v situacích kdy cítíme že náš problém nebo náš zlozvyk se snaží naši mysl ovládnout. Nejvhodnější je opakovat po ránu, potom několikrát během dne, a nejvíce večer- těsně před spaním, kdy je naše mysl i tělo klidné a sugesci nejvnímavější. Udělat si ze svého tvrzení  ukolébavku, kterou budeme opakovat jako počítání oveček, dokud s touto větou doslova neusneme na rtech...

 

Harmonie

Jsem v míru a harmonii se sebou, i se svým okolím.

Klid, harmonie a vyrovnanost, vládnou po celý den v mém duchu i srdci.

V mém životě je všechno v pořádku; každým dnem se cítím lépe, lépe a lépe.


Zdraví

Mé podvědomí navrátí mému tělu zdraví, harmonii a dokonalost.

Nekonečná moudrost mého podvědomí, mě zcela vyléčí a uzdraví.

Má mysl zná stavební plán mého těla, proto mě umí také vyléčit.


Bohatství

Mé úspěchy rostou a dělám stále větší pokroky. Mé bohatství denodenně vzrůstá.

Mé podvědomí mi dá v pravý čas vše, co potřebuji ke št'astnému životu v hojnosti.

Mé podvědomí mi poskytne klíč k bohatství, hojnosti a štědrosti celého vesmíru.


Závislosti

Zcela jsem se zbavil chuti na cigatetu a cítím se volný svobodný.

Zbavil jsem se své závislosti na alkoholu, vládne ve mě mír, svoboda a radost.

Od tohoto okamžiku řídí mé myšlenky sebeovládání, a pevná důvěra v budoucnost.Další...

MÉ PODVĚDOMÍ NAVRÁTÍ MÉMU TĚLU A VŠEM JEHO FUNKCÍM ZDRAVÍ, DOKONALOST A HARMONII.


S LEHKOSTÍ A RADOSTÍ MĚNÍM STARÉ ZPŮSOBY MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ.


 

NEKONEČNÉ MOUDROSTI, KTERÁ VE MNĚ PŘEBÝVÁ, NENÍ NIC SKRYTO, A UKÁŽE MI V SOULADU S BOŽÍM ŘÁDEM SPRÁVNOU CESTU. ROZPOZNÁM A BUDU SI UMĚT VYSVĚTLIT ODPOVĚD', KTEROU MI DÁ.


 

MÉ PODVĚDOMÍ VÍ, CO JE PRO MĚ NEJLEPŠÍ. PODPORUJE VŠE DOBRÉ A VNUKNE MI SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ, KTERÉ PŘINESE POŽEHNÁNÍ MNĚ I OSTATNÍM. JSEM NAPLNĚNA VDĚČNOSTÍ, NEBOŤ VÍM, ŽE URČITĚ PŘIJDE SPRÁVNÉ VNUKNUTÍ.

MÉ PODVĚDOMÍ MI DÁ V PRAVÝ ČAS VŠE, CO POTŘEBUJI KE ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU V NADBYTKU A HOJNOSTI.


 

NEKONEČNÁ MOUDROST MÉHO PODVĚDOMÍ KTERÁ MI VNUKLA TOTO PŘÁNÍ SE JIŽ BRZY POSTARÁ O JEHO REALIZACI.
 

NA BOHATSTVÍ MÁM NÁROK A ZASLOUŽÍM SI HO, NEBOŤ MÁM PRÁVO NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT V NADBYTKU A HOJNOSTI.
 

JSEM ABSOLUTNĚ KLIDNÁ, NEBOŤ VÍM, ŽE ŽÁDNÉ VNĚJŠÍ OKOLNOSTI NEMAJÍ NA MŮJ ŽIVOT ŽÁDNÝ VLIV. JSEM TO JÁ, KDO ROZHODUJE O MÉM ŽIVOTĚ, DO KTERÉHO VSTUPUJE LÁSKA, ZDRAVÍ, ŠŤESTÍ, BOHATSTVÍ A ÚSPĚCH...