Jdi na obsah Jdi na menu
 


jak začít čarovat část třetí

 Chápu, že studium magie se zpočátku může zdát velice zdlouhavým a to co jsem zde uvedl za literaturu je docela velké množství, ale pokud vás to baví a abyste se něčemu věnovali tak by vás to bavit mělo, tak to nebude zas tak hrozné jako čtení seznamu literatury na maturitu.

Magie je věda, oproti třeba takové medicíně je ale to co se musíte naučit zanedbatelnou troškou čtení pár knížek před spaním. Musíte mít nějakou snahu a odhodlání, abyste dokázali takové fantastické věci, jako umí šamané a to s čím ohromují mágové mnoha zeměpisných šířek a délek. Když se budete věnovat magii zvládnete i takové úžasné věci, jako je udržet tácek s vodou na hlavě bez toho aby se rozlil, jako Duquette, nebo vůlí zastavovat otočné dveře v supermarketu, jako to umí Kouba.
Protože pracujeme s myslí, tak je nesmírně důležité vycvičit její schopnosti a dosáhnout většího potenciálu. Mnohým začátečníkům dělá značný problém imaginace, tj.umět si představovat, dokázat v mysli vytvořit celé rozsáhlé fantazie, vyvolávat vize zářících pentagramů, umět vyvolat představy zvuků, hmatových vjemů, vůní, chuti a udržet je. Je to velice podstatná věc, imaginace vám pomůže i v ceremoniální magii, kdy můžete zredukovat množství potřeb, dotvořit svůj chrám ve svých představách, nehledě na to že se vám takové tvoření elementárů a vstupování do mentálních rovin, bez imaginace moc dařit nebude. Znám poměrně schopného čaroděje, který ač dosáhl mnohých úspěchů a po překonání krize magicky dosáhl i svého velkého přání, který bývá značně udiven, když mu podávám návody k praxi vyžadující imaginaci. Nemusíte se obávat, je možné a není to až tak obtížné, se imaginaci naučit a rozvinout svou představivost do velmi pokročilé úrovně. V různých magických výcvicích je podáno dost návodů jak rozvíjet tuto schopnost, v československých jazycích je to samozřejmě Brána k opravdovému zasvěcení, KPMPZ, Crowleyho Liber E vel Exercitiorum a něco jménem Učebnice imaginace jest přítomno i v Kuželových Hovorech s Lasenicem. Můžete to zkoušet sami a představovat si vše možné všemi možnými smysly. Stejně tak je podstatné získat kázeň a rozvinout i další vlastnosti mysli, jako třeba duševní ticho, musíte být pány nad svou myslí, v tom vám pomohou ony magické výcviky, kromě toho s nimi rozvinete i mnohé magické schopnosti.
Výše jsem uvedl nejlepší magickou literaturu, která je u nás dostupná. Ještě se pokusím o rekapitulaci. Kniha Magie od Josefa Veselého, je velmi hodnotným dílem, je to učebnice magie. Chvílemi má až encyklopedický charakter a pro inteligentního člověka, představuje základ na němž může rozvinout i další praktiky, které nejsou doslovně popsané. Knihu si přečtěte třeba několikrát. Některé oblasti knihy budete, jako ostatně u jakékoliv učebnice muset naučit, nejsem příteleme memorování, ale učiňte tak. Kapitola pojednávající o Analogiích je přesně onou částí, jejímuž studiu věnujte hodně svého času. Analogie, ať už je jejich původ jakýkoliv, jsou jazykem magie. Pokuste se vstřebat co největší maximum planetárních analogií, pokud na to máte, tak se to naučte celé, ale bez významů jednotlivých planetárních sil se moc neobejdete. Ať už se astrologie hodí k magickým vědám a nebo je to spíše dosud neprozkoumaná a neznámá stránka funkce přírody ve vztahu k vědomí, tak na ní něco je a není pouhým podvodem. Členové jednoho skeptického klubu chtěli vyvrátit studiem osobních horoskopů sportovců astrologii jako pavědu, ale dosáhli pravého opaku, na což reagoval zbytek klubu falšování výsledků, tento skandál dostal označení martický efekt, ACETDA též prováděla výzkum nativních horoskopů a též jsme přehodnotili původní skeptický názor a v podobných pokusech s funkčností astrologie bychom mohli pokračovat. Zdá se však že astrologie příliš nefunguje mimo oblast lidské společnosti,což je také důvod občasných vítězoslavných prohlášení že astrologie nefunguje. Něco na tom je a ikdyby nebylo, tak můžeme astrologické síly brát jako principy, což je důležité pro naši magickou praxi. K hlubšímu prostudování tématu poslouží například díla dr.Jana Kefera třeba Praktická astrologie. Hodnotná je též kabalistická kapitola, ke úvodu do kabaly připravuji samostatný článek. Nejvýznamější dílo zabývající se vzájemnými vztahy, analogiemi a korespondencemi je Liber 777, monumentální dílo co z paměti sepsal za jediný týden Aleister Crowley a jež dodnes nebylo přeloženo.
Další věcí, kterou by se měl magik naučit je Menší zažehnávací rituál pentagramu, neříkám že magická praxe bez něj není možná, elektrické vedení také může fungovat i bez izolace, ale když už máme možnost vedení izolovat, tak proč riskovat úraz? Zbytek knihy obsahuje především praktické postupy a možnosti neteoretické magie.
Na závěr si dovolím poznámku k grimoárové literatuře, ač jsme jinak na okultní periferii, tak zásluhou Františka Kabeláka byl do našeho jazyka přeložen vůbec největší grimoárový text Magia innaturalis, jejímž autorem je slavný mág dr.Johannes Faust, který uzavřel pakt s démonem Mephistophielem (nikoliv jak se s oblibou říká, aby měl peníze, sex, blahobyt a úspěch, ale kvůli vědění, neboť to jediné Mephistophiel přináší) a jenž se stal předlohou pro postavu Fausta z Goetheho a různé pověsti. Hlouběji se touto knihou a praktickou demonologií zabývá Josef Veselý (napiště prosím někdo jiný také nějakou knihu, jako moji kolegové i já už píšu přídavné jméno totožné s příjmením dotyčného autora s velkým V, a podobný problém máme i se slovy podobnými příjmenní autora Zón Stínu, toto prosím není žert)a zmíněnou knihou v Sedmi pekelných inteligencích z pohledu faustovské magie. Když vynecháte solární inteligence a budete k praxi přistupovat opatrně a inteligentně, tak je tato úchvatná kniha vhodná pro vaše první pokusy v tomto směru.
Magik by měl tedy:
1.Prostudovat okultní literaturu
2.Naučit se analogie
3.Naučit se a praktikovat základní magické rituály
4.Začít s praxí v astrálním cestování (mnou oblíbená technika je ta, že ležím v klidu, představuji si studnu a pak do ní skočím, je to tak účinné, že si neuvědomíte že už jste ve změněném stavu vědomí)
5.Praktikovat mentální magii, sigilizaci, tvorbu elementárů
6.Praktikovat ceremoniální magii, pro začátečníky je vhodná Experimentální demonologie od Dürra
 
Děkuji případným čtenářům za pozornost