Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vývojový cyklus podle mayského kalendáře

8. 6. 2011

  S blížícím se rokem 2012 se proroctví a téma Mayského kalendáře stává čím dále více aktuální. Jako Planeta a Lidstvo vstupujeme 3. listopadu 2010 do poslední 13. fáze probíhajícího 8. Galaktického Podsvětí - Sedmého Dne.Níže je podrobnější a ucelená informaci o tomto vývojovém cyklu.

    Podle zatím nejznámějšího interpreta Mayského kalendáře - C.J.Callemana - v průběhu tohoto 7. Dne proběhne paralelně i všech 13 fází posledního 9. Vesmírného Podsvětí a tím se celý vesmírný vývojový cyklus od Velkého Třesku před 16 miliardami let až dosud - uzavře - a to nikoliv až v prosinci 2012, ale již 28. 10. 2011! Po tomto datu by měla následovat jakási mezifáze přeskládávání reality a příprava na závěrečné vyvrcholení cyklu v roce 2012 - sjednocení s Galaktickým centrem.

    Podle Mayského kalendáře roku 2012 skončí 26.000 let dlouhý cyklus. 26.000 let je čas potřebný k tomu, aby naše Sluneční soustava udělala úplný kruh kolem Galaxie Mléčné Dráhy. Druhý cyklus, který zároveň skončí v roce 2012, je tzv. Galaktický Rok trvající 225 miliónů pozemských let, které Galaxie Mléčné Dráhy potřebuje k oběhu kolem Velkého Centrálního Slunce - Středu našeho Vesmíru. V tomto roce 2012 se ale dále zakončí také 75.000 let trvající Galaktický Cyklus a 26 - milionů let dlouhý Zemský Cyklus.

 


    Vývojové cykly Evoluce vesmíru od Velkého Třesku symbolizuje známá mayská pyramida, která je rozdělila do 9 vlnových posunů vědomí - tzv. 9 Podsvětí (Underworlds). Jsou to postupně aktivované krystalové struktury ve vnitřním jádru Země. Zkušenost a vývoj předcházejícího Podsvětí (neboli Vědomí) se stalo součástí pozdějších Vědomí. V tomto časovém cyklu je každé Podsvětí vždy 20x kratší než předcházející Podsvětí. Vzhledem k tomu, že každý cyklus je 20x kratší než předcházející, čas se během otevírání každého Podsvětí zrychluje násobkem 20. V době posledního Vesmírného Podsvětí se budeme tedy nacházet v prostoru velmi zrychleného času , kdy prostor a čas začne postupně splývat - v bezčasovosti. První "ochutnávku" světelné před-vlny frekvencí Jednoty Vesmírného Podsvětí jsme zažili během Druhé Harmonické Konvergence za úplňkové magické noci v květnu (28. 5. 2010) a během Kosmické Konvergence 17. - 18. července 2010.

    Každé Podsvětí je spojeno s vývojem vědomí a všech 9 Podsvětí vrcholí současně. Nyní se nacházíme na konci Osmého Podsvětí (Galaktického), které začalo v 1999 a blížíme se k začátku posledního Devátého Podsvětí (Vesmírného). Zatím se rozchází počáteční datum zahájení Vesmírného Podsvětí podle původního Mayského výkladu (11. 2. 2011) a podle C.J. Callemana (9. 3. 2011). V roce 2011 očekáváme, že všechna stadia evoluce proběhnou najednou. To stanovuje mayský kalendář.

 9 Podsvětí
 - Vesmírné ( deváté ) - 260 dnů - evoluce kosmického vědomí - žádné omezující myšlenky, nadčasovost, žádné organizační hranice
- Galaktické ( osmé ) - 12,8 roků (od r. 1999) - evoluce galaktického vědomí - překročení materiálního rámce, telepatie, život ze světla, genetická technologie
- Planetární ( sedmé ) - 256 let ( od 1769 n.l. - spouštěcí jev industrialismu ) - evoluce globálního vědomí - materialismus, industrialismus, amerikanismus, demokracie, republiky, elektrotechnologie
- Národní ( šesté ) - 5125 let ( od 3100 př.n.l. - spouštěcí jev psaný jazyk ) - evoluce civilizovaného vědomí - psaný jazyk, velká výstavba, historická náboženství, věda, krásné umění
- Regionální ( páté ) - 102 000 let ( od 100 000 př.n.l. - mluvený jazyk ) - evoluce lidského vědomí - výroba složitých nástrojů, mluvený jazyk, umění, raná náboženství
- Kmenové ( čtvrté ) - 2 mil.let - první lidé - evoluce hominidního vědomí - lidské bytosti schopné vyrobit složité nástroje a vést primitivní ústní komunikaci
- Rodové ( třetí)- 41.mil.let - první primáti - evoluce antropoidního vědomí - lemuři, opice, australopitéci se schopností chodit vzpřímeně a používat nástroje
- Savci ( druhé ) - 820 mil. let - první zvířata - evoluce vědomí savců - pohlavní polarita
- Buněčné ( první ) - 16,4 miliardy let - hmota "Velký třesk" - před 15-16 miliardami let - evoluce buněčného vědomí - postupný vývoj fyzického vesmíru - galaxie, hvězdy a planety, evoluce chemických prvků. Sluneční soustava vznikla před 5-6 miliardami let během 5. Dne Buněčného Podsvětí.)

 


Autor tabulky: Carl Johan Calleman
(http://www.calleman.com/content/pyramid_of_consciousness.htm)

Každé Podsvětí je dále rozděleno do 13-ti fází růstu, tzv. Dnů a Nocí (v angličtině 13 Heavens)

- 7 Dnů ( tvoření )
- 6 Nocí ( integrace )

    Mayské pyramidy mají 6 schodů nahoru, 1 nahoře a 6 dolů. Každou úroveň ovládá bůh (božský princip). Ti, kteří vládnou sudým číslům, jsou zralejší a více ženští a ti bohové, kteří vládnou lichým číslům, mají více válečnický a mužský charakter.

    Prvních 6 čísel je vyhrazeno pro tvoření a posilování věcí Sedm je tvůrčí exploze (před vrcholem se vyskytují často masová vyhynutí - např. dinosauři )
Posledních 6 dodává složitost, která vede k novému tvoření.

    Na začátku každého Podsvětí se vyšší formy života dávají dohromady se složitějšími mozky, aby získaly větší informace z vesmíru. I když evoluce předchozího podsvětí pokračuje, nové podsvětí přináší změny, protože zrychlení času je enormní.

Jednota a Dualita vědomí

    Dnes jsme radikálně odděleni od přírody. Každé Podsvětí dává přednost jedné mozkové hemisféře. Mozek a mysl lidských bytostí jsou v holografické rezonanci se Zemí. Rámce vědomí jsou ovládány polaritami jin/jang. Jak Podsvětí postupují časem, vědomí jde od stavu sjednocení ke stavu duality a zpět k sjednocení. Na základě toho jsme schopni předvídat, co bude. Např. vědomí Národního Podsvětí fungovalo v naprosté dualitě. Proto jsme se za posledních 5000 let radikálně oddělili od Přírody, protože dualita upřednostňuje výraznou mužskou dominanci.

    Během Buněčného Podsvětí ( 16,4 miliardy let ), 102.000letého Regionálního Podsvětí a 260denního Vesmírného Podsvětí je vědomí jednotné a celomozkové bez oddělení mužského a ženského principu. Jsme současně v různých fázích prvních osmi podsvětí a Vesmírné podsvětí přijde teprve v roce 2011.

    Během Buněčného podsvětí jsou osvíceny buňky, a proto buněčné léčení je pro nás nyní nejsilnější ( vrcholí Buněčné podsvětí ). Například nemůžeme vyhrát proti rakovině, ale můžeme sladit emoce a myšlenky se svými buňkami, aby léčily celé naše tělo, a ono se tak mohlo vypořádat s rakovinou. Je potřebné léčení přírodou, aby se zvládlo dvacetinásobné zrychlení v roce 2011.

    Během 260-denního Vesmírného podsvětí v roce 2011 se na Zemi vrátí sjednocené, celomozkové vědomí potřetí a my budeme spojeni s Galaxií. Budeme se snažit o integraci, která je vstupem k osvícení.

    16,4 miliardy let vývoje na Zemi vrcholí v roce 2011 a vyrovnává se v roce 2012. Je zde myšlenka, že evoluci řídí duchovní síly, které působí v materiální říši:
- je zde 9 dimenzí, každá má Strážce - druh vědomí, který je udržuje a každá dimenze má své místo v prostoru, v hvězdných systémech Plejád, Siria a Orionu.

4 horní dimenze:

- 6D - tvoření pomocí geometrie a morfické rezonance
- 7D - tvoření pomocí zvuku
- 8D - tvoření světlem
- 9D - tvoření časem, nachází se v Černé díře ve středu Mléčné dráhy, odtud vycházejí časové vlny, které tvoří 9 podsvětí

Vstup do Galaxie Mléčná Dráha

    V roce 1998 se Slunce o zimním slunovratu maximálně přiblížilo k rovině Mléčné dráhy. Máyové vypočítali, že v roce 2011-2012 Slunce protne Galaktický Střed - mýlili se jen o 14 let. Způsobilo to fyzické změny na Zemi - zrychlení našeho vědomí 20x.
    Galaktické přiblížení má obrovský vliv na stále pokračující přizpůsobování se kataklyzmatu, zejména s ohledem na naše vědomí Sedmý Den jakéhokoli Podsvětí je významným milníkem - 7. Den Planetárního Podsvětí ( 1992 ) byl začátkem počítačové sítě, atd. 1998 kosmologové zjistili, že se náhle zrychlila expanse vesmíru. Kvintesence - zvláštní druh antigravitační energie - se přepnula.

Galaktické Podsvětí

    upřednostňuje přístup duchovní pravé hemisféry - zájem o duchovno. Zrychlení Planetárního podsvětí ( 1755 - 2011 ) bylo příčinou:
- vzniku telegrafu, telefonu, rozhlasu, televize, internetu, mobilních telefonů ( jsou však ovládány globální elitou )
- do 2011 se objeví nové technologie
- zvyšují se telepatické schopnosti lidí - není možné zastavit informace
- je předpoklad, že v roce 2011 budeme mít všichni jasnovidné schopnosti
- většina lidí se od 1999 cítí zvláštně
- vzrůstá agresivita Západu proti Východu ( USA napadly Irák )

Od roku 1998 ( kdy jsme se přiblížili ke galaktickému středu ):
- masa Země se postupně přesouvá k pólům
- vzrostlo gravitační pole na rovníku + otáčení Země se zpomalilo
- bylo vytvořeno nové magnetické pole pro změny
- mohlo dojít k vyhynutí některých forem vědomí

Černá Díra

- hvězda se zhroutí do sebe a je vsáta do trychtýře, který vytvaruje zakřivení časoprostoru
- dochází tak ke stlačení hmoty do nepředstavitelné hustoty
- z bývalé hvězdy se stává singularita - bod nulové velikosti, který se objevuje v jiném vesmíru ( novém )
- v 2012 podle jedné představy budeme směřovat k singularitě, náš časoprostor expanduje ( se zrychlením 20 x 20 ) a v největší míře expanze hmota obrátí směr
- černá díra je ve středu naší Galaxie a je zdrojem času na vertikální ose devíti dimenzích, je točící se gravitační jádro, které se projevuje v časových vlnách tvořících události na Zemi - začala se aktivovat v roce 1999.

Mayští šamani cestovali svým vědomím do černé díry a viděli budoucnost.

    Původně byla zemská osa vertikální, ale před 11500 lety se naklonila ( 23,5°). Příčinou byla katastrofa. Tak vznikla precese. Plejáďané v roce 1995 umístili čas do 9.dimenze a nazvali jej tzolkin ( tzn. že Velký Stvořitel je čas, který je podle Plejáďanů v nejvyšší dimenzi ). Mayské učení vychází z Véd ( zrychlení času atd.... ). RG-véda vznikla po kataklyzmatu 9.400 př.n.l.

    Souhrn: Lidská evoluce je spojena s pohyby Galaxie. Informace získáváme skrze energetické pole, které je nad Zemí. Sem přicházejí paprsky z Galaxie ( ty v určitých intervalech způsobují kataklyzmata, evoluci a vývoj vědomí Lidstva.


    (Převzato z různých informačních zdrojů: www.calleman.com, www.matrix-neo.cz, www.ee.dunres.sk, www.osud.cz, kde najdete další podrobnější informace k tématu.)

Poznámka ke kopírování:

    "Pro www.astrohry.cz z různých zdrojů zpracovala, upravila a přeložila Daniela Viplerová. Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále šířit a volně kopírovat nekomerčním způsobem pokud bude uvedena celá tato poznámka a všechny zdroje včetně aktivních odkazů. Děkuji."